واکنش امیرعبداللهیان به ورود نظامیان ترکیه به عراق

واحد مرکزی خبر نوشت: معاون عربی آفریقای وزیر امور خارجه ورود نیروهای نظامی ترکیه به خاک عراق را اقدامی نادرست دانست.

حسين اميرعبداللهيان در مصاحبه اختصاصي با خبرنگار واحد مرکزی خبر تاکيد کرد: كمك كشورها و مبارزه با تروريسم نيازمند هماهنگي کامل با دولت عراق و كسب مجوز از حكومت قانوني اين كشور است.

وي گفت: اين قبيل اقدامات را چنانچه بدون هماهنگي با دولت عراق انجام شود مغاير امنيت منطقه مي دانيم

اميرعبداللهيان افزود: معتقديم چنين رفتاري نه فقط كمكي به سركوب تروريسم نخواهد كرد بلكه هرج و مرج و تشديد ناامني در منطقه را درپي خواهد داشت.

معاون وزير امور خارجه گفت: ترديدي نيست كه همه از مبارزه هماهنگ با تروريسم و امنيت منطقه سود خواهند برد.

52261

کد N1055980