ساکنان محلی به دنبال تعطیلی همیشگی راکتور مونجو ژاپن

ساکنان حوالی راکتور بارورکننده پرسرعت مونجو در استان فوکویی ژاپن در حال آماده کردن یک اقامه دعوی هستند و تقاضا دارند که این نیروگاه آزمایشگاهی هسته‌ای برای همیشه تعطیل شود.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) به نقل از روزنامه ژاپن تایمز این دادخواست که به‌زودی به دادگاه ناحیه توکیو ارائه خواهد شد، اثبات خواهد کرد که دولت هرگز نباید دستور ساخت این نمونه اولیه مستعد دردسر را ارائه می‌کرد. این پرونده در بیستمین سالگرد نشت سدیم از این نیروگاه اعلام خواهد شد.

مقامات نظارتی اخیرا اعلام کردند که این اپراتور مونجو به دلیل خطاهای متناوب ایمنی باید جایگزین شود.

در این دادخواست، ساکنان و دیگر شاکیان استدلال خواهند کرد که اپراتور فعلی، آژانس انرژی اتمی مورد حمایت دولت ژاپن از کمبود توانایی‌های مورد نیاز برخوردار است.

این راکتور بارور کننده مشکلات ایمنی متعددی داشته است، نشت سدیم که در دسامبر 1995 منجر به آتش سوزی شد از جمله این مشکلات بود که منجر به تعلیق فعالیت آن تا ماه می 2010 شد. این راکتور در ماه اوت همان سال پس از سقوط تصادفی وسیله جایگزین سوختش دوباره فعالیتش به حالت تعلیق درآمد.

راکتور مونجو یک راکتور آزمایشگاهی است که از سوی دولت به عنوان نمونه اولیه راکتورهای آینده طراحی شد تا نقش مهمی در سیاست چرخه سوخت هسته‌ای ملی که طی آن پلوتونیوم از طریق باز فرآوری سوخت مصرفی تولید می‌شد، ایفا کند.

دولت ژاپن در می 1983 ساخت این راکتور را مورد تصویب قرار داد.

ساکنان نزدیک این تاسیسات و دیگر افراد ناراضی در سال 1985 دادخواستی را ارائه کردند و به دنبال ابطال دستور دولت بودند که تقاضای آن‌ها در سال 2000 رد شد.

با این حال در سال 2003 یک دادگاه آن حکم را نقض کرد و موافقت دولت در ساخت این راکتور را ابطال کرد اما دادگاه عالی در سال 2005 مجوز ساخت و ساز دولت را قانونی دانست و نقض یا اشتباهی در ارزیابی‌های ایمنی دولت یافت نکرد.

انتهای پیام

کد N1055569