محکومیت یکی از مدیران سابق نهاد ریاست‌جمهوری

سازمان بازرسي كل كشور

یکی از مدیران سابق نهاد ریاست‌جمهوری با گزارش سازمان بازرسی در مراجع قضایی محکوم شد.

یکی از مدیران سابق نهاد ریاست‌جمهوری با گزارش سازمان بازرسی در مراجع قضایی محکوم شد.

به گزارش گروه دریافت خبر خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، در پی عدم همکاری یکی از مدیران نهاد ریاست جمهوری در ارایه اسناد و مدارک درخواستی هیات بازرسی گروه ریاست جمهوری، مجلس و واحدهای تابع، گزارش تخلف نامبرده توسط معاونت سیاسی و قضایی سازمان بازرسی کل کشور به مراجع قضایی ارسال و وفق ماده 8 قانون تشکیل سازمان بازرسی درخواست مجازات شد.

پس از صدور رأی بدوی مبنی بر محکومیت و رد تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران، مشارالیه به مجازات مندرج در تبصره 1 ماده 8 قانون تشکیل سازمان بازرسی محکوم شد.

لازم به ذکر است برنامه بازرسی مذکور از معاونت سابق مراسم و تشریفات دفتر رئیس‌جمهور بوده و مدیر نامبرده به بهانه هماهنگی با مقامات حقوقی نهاد از ارایه اسناد و مدارک درخواستی به هیات بازرسی خودداری کرده بود.

انتهای پیام

کد N1055165