تصاویری از عامل تیراندازی در کالیفرنیا، زنی که پیش از عملیات با داعش بیعت کرده بود

کد N1055089