فیلم/ بی‌سابقه‌ترین سیل ۱۰۰ سال اخیر هند

سیاسی

بین الملل: هند این روزها بی سابقه ترین سیل یکصد سال اخیر خود را تجربه می کند.

 

 

کد N1054985