سه کشتی جنگی ناتو برای تضمین امنیت ترکیه در استانبول پهلو گرفتند

سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) با هدف تضمین امنیت ترکیه سه کشتی جنگی خود را در اطراف استانبول مستقر کرده است.

سه کشتی جنگی ناتو برای تضمین امنیت ترکیه در استانبول پهلو گرفتندسازمان پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) با هدف تضمین امنیت ترکیه سه کشتی جنگی خود را در اطراف استانبول مستقر کرده است.

 

 

 

سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) با هدف تضمین امنیت ترکیه سه کشتی جنگی خود را در اطراف استانبول مستقر کرده است. ظاهرا این اقدام به سقوط جنگنده روسیه توسط ارتش ترکیه و در پی آن بالا گرفت تنش میان دو کشور ارتباطی ندارد.


خبرنگار یورونیوز در استانبول نظر برخی از شهروندان ترک را جویا شده است. یکی از آنها گفت: «ما نمی دانیم ناتو دنبال چیست اما انتظار می رود که سقوط هواپیما تلافی شود. در آن صورت آنها کاری خواهند کرد و به همین خاطر اینجا هستند.» دیگری افزود: «ما عضو ناتو هستیم. هر حمله ای به ما به منزله حمله به ناتو محسوب می شود. فکر می کنم باید اینطور باشد.»

سه کشتی جنگی پرتغالی٬ اسپانیایی و کانادایی پنجشنبه شب به استانبول رسیدند. با این حال ناتو از مسکو و آنکار خواسته تا تنش موجود را از طریق راهکارهای دیپلماتیک کاهش دهند.

بورا بایکتار٬ خبرنگار یورونیوز در استانبول گفت: «بسفر که مهمترین مجرای روسیه برای پشتیبانی از سوریه بود هم اکنون میزبان کشتی های ناتوست که در این بندر پهلو گرفته اند. تحرکات نظامی در اینجا شدت گرفته است. شهروندان استانبول حضور آنها را به مثابه همبستگی ناتو با ترکیه در برابر روسیه ارزیابی می کنند.»

52310

کد N1054835