• ۱۹بازدید

رئیس جمهور آینده لبنان کیست؟

تسنیم نوشت: شواهد و قرائن حاکی از آن است بحران انتخاب رئیس جمهوری در لبنان در حال پایان است.

وبگردی