خوشرو خبر داد:

ارائه قطعنامه جدید ایران برای مقابله با افراط گری به سازمان ملل

سیاسی

نماینده کشورمان در سازمان ملل از قصد جمهوری اسلامی ایران در ارائه قطعنامه جدیدی برای مقابله با افراط گرائی به مجمع عمومی این سازمان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، غلامعلی خوشرو در نشست مجمع عمومی سازمان ملل با موضوع فرهنگ صلح افزود: صلح مورد نظر منشور، صلح ساکن و ناشی از تحمیل و سلطه نیست، بلکه صلحی پویا است که شاخصه آن مدارا و احترام به یکدیگر است.

وی گفت: منشور ملل متحد به دنبال صلح از طریق حذف تفاوتها نیست، بلکه می خواهد حق حیات و شکوفایی همگان را برغم تفاوتها تضمین کند.

نماینده کشورمان در سازمان ملل با اشاره به تحولات جهانی گفت: در شرایطی که نیروهای افراطی و خشن از سوریه تا عراق و از پاریس تا بیروت می کوشند روشهای تروریستی خود را به ملتها تحمیل کنند، اگر برای مقابله با عفریت جنگ به دنبال آن هستیم که خاکریز صلح را در ذهن آدمیان برپا سازیم، علاوه بر ذهنیت تروریستها و افراط گرایان، باید ذهنیت کسانی که میخواهند هر مشکلی را با توسل به زور حل کنند، نیز تغییر کند.

وی افزود: تنها با اقدام جدی در قبال فقر، تبعیض، بی عدالتی و اشغال است که فرهنگ صلح میتواند هوای لازم برای زنده ماندن را دریافت کند لذا باید بذر صلح را در خاکی بکاریم که با مدارا، عدالت، احترام متقابل، تعامل سازنده و گفتگو بین فرهنگها و تمدنها تقویت شده باشد.

خوشرو همچنین با اشاره به نامه اخیر رهبر معظم انقلاب اسلامی خطاب به جوانان غربی، اشاره ایشان به نیاز به تغییر ذهنیتها را یادآور شد و بخشهایی از این نامه را قرائت کرد.

وی خطاب به نمایندگان کشورهای جهان در این نشست مجمع عمومی سازمان ملل افزود: هدف از این نامه، ارائه دیدگاهی اصیل از درون جهان اسلام درباره مبارزه با تروریسم برای مخاطبان جوان است.

نماینده کشورمان در سازمان ملل همچنین به ابتکار رئیس جمهور در ارائه طرح جهان ضد خشونت و افراطی گری، که به صورت قطعنامه ای در سال 1392 به تصویب مجمع عمومی رسید، اشاره کرد و تحولات دو سال گذشته را شاهدی بر مناسب بودن این ابتکار دانست.

وی افزود: برای پیگیری این مسیر، جمهوری اسلامی ایران قصد دارد به زودی متن به روز شده ای از این قطعنامه را که مذاکرات مقدماتی مربوط به آن با سایر کشورها انجام شده، جهت تصویب به مجمع عمومی ارائه کند.

خوشرو گفت: این قطعنامه منعکس کننده تحولات دو سال اخیر خواهد بود و ایده های مطرح شده در قطعنامه نخست برای مقابله با افراطی گری خشن را پیگیری خواهد کرد.

کد N1053640