وزیر توسعه و برنامه ریزی پاکستان:

همکاری چین و پاکستان باعث رونق فروش تولیدات تجاری مشترک است

سیاسی

وزیر توسعه و برنامه ریزی پاکستان گفت: همکاری مشترک تجاری چین و پاکستان به رونق فروش تولیدات دو کشور در بازار های جهانی کمک می کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه «پاکستان»، «احسن اقبال» وزیر توسعه و برنامه ریزی پاکستان که در راس هیئتی به ایالت «شان شی» چین سفر کرده است گفت: با منتقل شدن کارخانه های تجاری- صنعتی چین به پاکستان چین می تواند از نیروی کار ارزان قیمت پاکستان بهره ببرد و هر دو کشور می توانند با همکاری مشترک تجاری محصولات تولیدی خود را در بازارهای جهانی به فروش برسانند.

او در ادامه افزود: دوستی چین و پاکستان از کوه هیمالیا بلندتر، از دریا پرعمقتر و از عسل شیرین تر است. این روابط دوستانه در عرصه اقتصاد وارد روابطی استراتژیک شده است و نمونه بارز آن کریدور اقتصادی چین و پاکستان است.

هیئت تجاری -اقتصادی کمیسیون برنامه ریزی پاکستان با هیئت چینی دیدار کردند و بر افزایش روابط تجاری بین دو کشور تاکید کردند.

لازم به ذکر است چین و پاکستان در صدد ایجاد کریدور تجاری -اقتصادی جنوب تا جنوب هستند. چین کار توسعه و پیشرفت بندر «گوادر» در بلوچستان پاکستان را بعهده گرفته است و می خواهد از این طریق به بازارهای آسیای میانه راه یابد تا بتواند به آسانی تولیدات خود را به این کشورها صادر کند.

 

کد N1053300