• ۹۰بازدید

فیلم/ عبور محموله های نفتی داعش از سوریه به ترکیه

بین الملل: وزارت دفاع روسیه فیلمی را منتشر کرد که در آن محموله های نفتی گروه تروریستی داعش بدون هیج مانعی از سوریه به سمت ترکیه عبور می کنند.

فیلم/ عبور محموله های نفتی داعش از سوریه به ترکیهبین الملل: وزارت دفاع روسیه فیلمی را منتشر کرد که در آن محموله های نفتی گروه تروریستی داعش بدون هیج مانعی از سوریه به سمت ترکیه عبور می کنند.

وبگردی