حکم اعدام و زندان رهبرکل اخوان المسلمین مصر و دیگر رهبران آن لغو شد

واحدمرکزی خبر نوشت: حکم اعدام و زندان رهبرکل اخوان المسلمین مصر و دیگر رهبران آن لغو شد

 

شبکه تلویزیونی الجزیره  گزارش داد، حکم اعدام و زندان رهبر اخوان المسلمین مصر و دیگر رهبران این گروه در ارتباط با حادثه «اتاق عملیات رابعه» لغو شد.

4949

کد N1053161