فیلم/ حضور دهها میلیونی زائران حسینی در کربلای معلی

سیاسی

بین الملل: میلیون ها زائر خود را از سرتاسر جهان اسلام برای شرکت در مراسم اربعین حسینی به کربلای معلی رسانده اند. پیش بینی می شود شمار زائران امروز از مرز 27 میلیون نفر عبور کند.

فیلم/ حضور دهها میلیونی زائران حسینی در کربلای معلیبین الملل: میلیون ها زائر خود را از سرتاسر جهان اسلام برای شرکت در مراسم اربعین حسینی به کربلای معلی رسانده اند. پیش بینی می شود شمار زائران امروز از مرز 27 میلیون نفر عبور کند.

کد N1053023