نجفی:

گزارش آمانو راه را برای شورای حکام هموار کرد/ اکنون نوبت ۱+۵ است

سیاسی

نماینده ایران در آژانس انرژی اتمی با بیان اینکه گزارش آمانو یک راه منطقی برای شورای حکام می‌گذارد و آن بستن پرونده مسائل گذشته است، گفت: تنها با بستن این پرونده راه اجرای برجام هموار خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا نجفی نماینده ایران در آژانس بین المللی انرژی اتمی درباره گزارش منتشر شده از سوی یوکیا آمانو مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی گفت: بخش زیادی از گزارش ۱۵ صفحه‌ای آژانس توصیفی است و سابقه موضوع را با تکرار بخش هایی از گزارش ۲۰۱۱ توضیح داده است.

وی یادآور شد: در این گزارش شاید حدود ۵۰ بار به نوامبر۲۰۱۱ یا ضمیمه ۲۰۱۱ و یا سند ۲۰۱۱/۶۵ اشاره شده است. در واقع مدیرکل خواسته بگویید ادعاها قبلا چه بوده و یک بخش هم سابقه قطعنامه های شورای حکام است.

نماینده ایران درآژانس بین المللی انرژی اتمی تاکید کرد: بخش عمده ای هم تشریح همکاری های ایران بر اساس چارچوبی برای همکاری و نقشه راه است و در واقع ارزیابی ها بخش کمی از گزارش را در بر می گیرد.

نجفی ادامه داد: همانطور که مدیرکل گفته بود گزارشش نه کاملا سیاه و نه کاملا سفید است. البته همانطور که جناب آقای عراقچی گفتند به نظر بیشتر سفید است.

وی توضیح داد: مهمترین نکته گزارش عدم انحراف مواد هسته ای در ایران است. به همین جهت مدیرکل در هیچ جای گزارشش اعلام 'عدم پایبندی' نکرده است.

نماینده ایران در آژانس بین المللی انرژی اتمی تصریح کرد: بسیاری از موارد مثل بحث سند ۱۵ صفحه ای، معدن گچین، جابربن حیان و موارد اینچنینی که بنظر ما بسته شده بودند اما آژانس درگزارش های قبلی به آنها اشاره می کرد در این گزارش عملا بسته شده اند.

نجفی افزود: به طور خاص در مورد مریوان، گزارش اعلام کرده که منطقه مریوان منظور نبوده و به نوعی این موضوع را نیز مختومه کرده است. در برخی موارد مثل آغازگر نوترونی یا انجام تست یا سیستم فیوز این گزارش حرفی برای گفتن ندارد.

وی گفت: گزارش رسما اعلام کرده است که هیچ علامتی مبنی بر وجود چرخه سوخت هسته ای اعلام نشده در ایران وجود ندارد. اهمیت این موضوع از آن جهت است که برخی ادعا می کردند ایران فقط در نطنز و فردو نیست که غنی سازی می کند و ممکن است جای دیگری هم غنی سازی داشته باشد.

نماینده ایران در آژانس اظهار کرد: آژانس همچنین رسما اعلام کرده که هیچ علامتی مبنی انجام فعالیت یا طراحی سلاح هسته ای بر مبنای سند اورانیوم فلزی پیدا نکرده است.
گزارش همچنین ادعاهایی که درمورد محاسبات نوترونی می شد را تلویحا رد کرده است زیرا آنها را'ناتمام و ماهیتا متفرق' توصیف کرده است.

نجفی ادامه داد: نکات قابل تامل گزارش اشاراتی است که به برخی مطالعات علمی درباره فناوری های دوکاربردی شده است و ادعا شده که قبل ازسال ۲۰۰۳ در ایران رخ داده است.

وی یادآور شد: البته دراین رابطه (جدای از اینکه ما نظر متفاوتی داریم) ادعای برخی کشورها مبنی بر تداوم اینگونه فعالیت ها را هم صراحتا رد و اعلام کرده است که هیچ علامتی مبنی بر وجود فعالیت های مربوط به توسعه سلاح هسته ای بعد از ۲۰۰۹ در ایران وجود ندارد؛ البته فناوری های دوکاربردی همانطور که از نامشان پیداست دو کاربردی هستند.

نماینده ایران در آژانس انرژی اتمی تاکید کرد: اما درایران هر گونه مطالعه و یا فعالیت علمی در رابطه با فناوری های دوکاربردی تنها برای مصارف صلح آمیز و یا متعارف بوده و هستند. در مورد چاشنی های انفجاری و یا سیستم چند نقطه ای، گزارش اذعان کرده است که کاربرد متعارف هم دارند بویژه درخصوص چاشنی های انفجاری به استفاده فزاینده برای مقاصد غیرنظامی و متعارف نظامی اشاره کرده است.

نجفی ادامه داد: با وجودیکه بخش زیادی از گزارش سفید است، انتظار می رود که مخالفان جمهوری اسلامی ایران بویژه رژیم صهیونیستی و رسانه های وابسته به آن، با بزرگنمایی بحث فناوری های دوکاربردی و تحریف بخش هایی از گزارش تلاش کنند تا آن را کاملا سیاه جلوه دهند.

وی تصریح کرد: به هر صورت طبق برجام و نقشه راه، ایران تنها متعهد به انجام برخی اقدامات بود که حالا تکمیل شده است و این گزارش یک راه منطقی برای شورای حکام می گذارد و آن بستن پرونده مسائل گذشته است.

نماینده ایران در آژانس بین المللی انرژی اتمی گفت: اینک نوبت گروه ۱+۵ است که به تعهد خود طبق بند ۱۴ برجام عمل و موضوع را با ارائه قطعنامه‌ای به شورای حکام ببندند. تنها با بستن این موضوع در شورای حکام، راه اجرای برجام هموار می شود.

کد N1052981