گزارش آمانو درباره مسائل گذشته وحال ایران منتشر شد

ایرنا نوشت: گزارش یوکیا آمانو مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی درباره مسائل گذشته و حال ایران یا ابعاد نظامی احتمالی ( پی.ام.دی) منتشر شد.

این گزارش محرمانه است و صرفا در اختیار اعضای شورای حکام قرار گرفته است.
اعضای شورای حکام باید در جلسه 15 دسامبر- 24 آذر - خود درباره بسته شدن پرونده مسائل گذشته وحال ایران یا همان پی.ام.دی. تصمیم بگیرند.
طبق توافق ایران وکشورهای 1+5 شش کشور طرف مذاکره با ایران متعهد شده اند پیش نویس قطعنامه ای را به شورای حکام بدهند که به موجب آن پرونده پی.ام.دی که سالها ایران را با آژانس درگیر کرده ، بسته شود.

4949

کد N1052692