تحریم‌های تازۀ آمریکا علیه روسیه

ایرنا نوشت: آمریکا برنامه اعمال تحریم های جدید ضد روسی را به دلیل نقض یک قرارداد موشکی دوجانبه بررسی می کند.

آمریکا پس از حدود دو سال اجرای چند بسته تحریم های سختگیرانه و یکجانبه مالی، اقتصادی، صنعتی و فناوری که همراه اتحادیه اروپا علیه روسیه وضع کرده، برنامه اعمال تحریم های جدید ضد روسی را به بهانه نقض یک قرارداد موشکی دوجانبه بررسی می کند.

به گزارش ایرنا، رسانه های روسی ازجمله شبکه تلویزیونی «زویوزدا» به نقل از «رز گته مولیر» دستیار وزیر امور خارجه آمریکا، اعلام کردند: واشنگتن اعمال تحریم های جدید علیه مسکو را به دلیل نقض قرارداد نابودی موشک های میان و کوتاه برد بررسی می کند.
گته مولیر که مسئول رسیدگی به امور مربوط به کنترل تسلیحات و امنیت بین المللی در وزارت خارجه آمریکا است، گفت: تحریم های آمریکا و اتحادیه اروپا در رابطه با وضعیت اوکراین در مورد روسیه بطور باورنکردنی موثر بودند.

دستیار وزیر خارجه آمریکا افزود: امکان اعمال تحریم های اقتصادی جدید در مورد روسیه را بررسی می کنیم، اما در شرایط کنونی هیچ تصمیمی در این باره گرفته نشده است.

مقام های آمریکایی در یک سال اخیر با تشدید رویارویی واشنگتن و مسکو بر سر مساله اوکراین و اختلاف به دلیل استقرار سامانه موشکی آمریکا در اروپا بارها روسیه را به نقض قرارداد دوجانبه کاهش موشک های کوتاه و میان برد متهم کرده اند.
روسیه نیز به طور متقابل آمریکا را به نقض این قرارداد و استقرار تسلیحات ممنوعه در چارچوب آن از جمله در منطقه اروپا متهم کرده است.

قرارداد کاهش تسلیحات موشکی کوتاه و میان برد در سال 1987 بین شوروی سابق و آمریکا امضا شد و بر اساس آن موشک های میان برد با برد از یک هزار تا پنج هزار و 500 کیلومتر و کوتاه برد از 500 تا یک هزار کیلومتر باید نابود شود.
این قرارداد تا سال 1991 که اتحاد جماهیر شوروی سابق فروپاشید اجرا می شد و بازرسی ها در چارچوب آن هم تا سال 2001 ادامه داشت.

5252

کد N1052058