نظامیان ناتو در افغانستان می مانند

سیاسی

کشورهای عضو ناتو در جلسه روز سه شنبه خود در مورد حفظ نیروهای نظامی در سال آینده میلادی در افغانستان توافق کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، کشورهای عضو ناتو در نشست روز سه شنبه خود تصمیم گرفتند ۱۲هزار نیروی نظامی خود را در افغانستان حفظ کنند. بر این اساس حمله به شهر قندوز توسط طالبان یکی از علل این تصمیم ناتو بود.

کشورهای عضو ناتو مدعی اند ۱۴ سال بعد از اولین اعزام نیروهای نظامی آمریکایی و ناتو به افغانستان، هنوز نیروهای نظامی افغان قادر به تامین امنیت این کشور در مقابل طالبان نیستند.

در حال حاضر ارتش افغانستان ۳۵۰ هزار نیروی نظامی در اختیار دارد ولی ظاهراً توان نظامی این ارتش در مواقع بحران کمتر از این میزان است. پیش از این ۲۸کشور عضو ناتو قصد داشتند نیروهای نظامی خود در افغانستان را کاهش دهند.

ینس استولنبرگ دبیر کل ناتو بعد از نشست کشورهای عضو ناتو گفت مهمترین هدف ناتو در افغانستان اطمینان از کارآیی نظامیان افغان است که تا کنون این امر محقق نشده است.

در حال حاضر ۱۲ هزار نیروی نظامی آمریکایی در کنار ۵ هزار نیروی نظامی از کشورهای ناتو به علاوه نیروهای نظامی از کشورهای غیر عضو مثل گرجستان در افغانستان حضور دارند.

در نشست روز سه شنبه، کشورهای عضو ناتو همچنین در مورد اختصاص ۳ میلیارد یورو برای کمک به تامین امنیت افغانستان تا سال ۲۰۱۸ توافق کردند.

در سال ۲۰۱۲ نیز در جلسه ای با شرکت کشورهای عضو ناتو و آمریکا و ژاپن در شهر شیکاگو اختصاص یک میلیارد دلار سالیانه برای تامین امنیت افغانستان از سوی کشورهای شرکت کننده توافق شده بود.

کد N1051962