چند فریم از گپ و گفت امروز لاریجانی با خبرنگاران

کد N1051889