فیلم/ شکست تروریست ها در حومه جنوبی حلب

سیاسی

بین الملل: گروه های تروریستی - تکفیری در حومه جنوبی حلب در برابر نیروهای ارتش سوریه متحمل شکست سنگینی شدند.

فیلم/ شکست تروریست ها در حومه جنوبی حلببین الملل: گروه های تروریستی - تکفیری در حومه جنوبی حلب در برابر نیروهای ارتش سوریه متحمل شکست سنگینی شدند.

کد N1050906