خاطره‌​ای از کودکی محمدرضا باهنر که او را گریاند

محمدرضا باهنر سال​ها پیش مهمان برنامه صندلی داغ با اجرای احمد نجفی بود. او خاطره​‌ای از دوران کودکی‌اش تعریف کرد، خاطره‌ای که او را متاثر کرد و گریاند. این لحظه‌ها را در این فیلم سه دقیقه‌ای ببینید.

خاطره‌​ای از کودکی محمدرضا باهنر که او را گریاندمحمدرضا باهنر سال​ها پیش مهمان برنامه صندلی داغ با اجرای احمد نجفی بود. او خاطره​‌ای از دوران کودکی‌اش تعریف کرد، خاطره‌ای که او را متاثر کرد و گریاند. این لحظه‌ها را در این فیلم سه دقیقه‌ای ببینید.

 

 

 

27503

کد N1050810