در گفت‌وگو با یک کارشناس مسائل ترکیه مطرح شد؛

ترکیه با داعش دوست است یا دشمن؟

کد N1050773