لهستان مخالف خروج انگلیس از اتحادیه اروپا است

سیاسی

لهستان مخالفت خود را با خروج انگلیس از اتحادیه اروپا اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رادیو دولتی آلمان، «کنراد ژيمانسکی» معاون امور اروپای وزارت امورخارجه لهستان در ادامه سخنان خود اظهار داشت: دولت جديد لهستان آماده است برای تامین خواسته های انگلیس به منظور تداوم حضور در اتحادیه اروپا تلاش های لازم را انجام دهد.

وی همچنین با اشاره به نشست روز گذشته مقامات اتحادیه اروپا و ترکیه در برکسل که با موضوع روند رو به افزایش پناهجویان به اروپا برگزار شده بود، گفت: لهستان معتقد است باید برای سامان دادن به روند مهاجرت به اروپا تدابیر سنجیده ای اتخاذ شود.

لهستان برای تداوم حضور انگلیس در اتحادیه اروپا خواستار اعمال تغییرات در ساختار این اتحادیه است. 

وی افزود: اعمال تغییرات در اتحادیه اروپا با آنچه که تضعیف این ارگان قلمداد می شود کاملا منافات دارد.

چندی پیش دولتمردان انگلیس در اعتراض به سیاستهای اجرایی اتحادیه اروپا تهدید به خروج از این اتحادیه کرده بودند.

کد N1049977