انتشار دومین نامه رهبری به جوانان غرب با 12 زبان زنده دنیا

نامه رهبري به جوانان

دومین نامه رهبر انقلاب اسلامی خطاب به جوانان غربی هشتم آذرماه 1394 منتشر شد.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا) این نامه با آذرس‌هایی که در زیر آمده به زبان‌های مختلف دنیا از جمله:

:English

http://english.khamenei.ir/news/2681/Today-terrorism-is-our-common-worry

:Arabic

http://arabic.khamenei.ir//index.php?option=com_content&task=view&id=1967

:Urdu

http://urdu.khamenei.ir/index.php?option=com_content&task=view&id=1653

:French

http://french.khamenei.ir//index.php?option=com_content&task=view&id=2054

:Spanish

http://spanish.khamenei.ir/index.php?option=com_content&task=view&id=1088

:German

http://german.khamenei.ir/index.php?option=com_content&task=view&id=1138

:Russian

http://russian.khamenei.ir/index.php?option=com_content&task=view&id=1226

:Swahili

http://swahili.khamenei.ir/index.php?option=com_content&task=view&id=1580

:cherry_blossom:Hausa

http://hausa.khamenei.ir/index.php?option=com_content&task=view&id=1528

:Indonesian

http://indonesian.khamenei.ir/index.php?option=com_content&task=view&id=996

:Turkish

http://turkish.khamenei.ir//index.php?option=com_content&task=view&id=814

:Japanese

http://japanese.khamenei.ir/index.php?option=com_content&task=view&id=977

با هشتک‌های #letter4u / #CommonWorry / #الألم_المشترک منتشر شده و بازتاب‌های گسترده‌ای داشته است.

انتهای پیام

کد N1049558