یادداشت/محمد حسن آصفری

شیعیان باحضور درراهپیمایی اربعین طومارتکفیری ها را درهم می پیچند

سیاسی

عضو کمیسیون امنیت ملی که به سیل عظیم راهپیمایان اربعین پیوسته است معتقد است جوانان شیعه با حضور در این حماسه بزرگ طومار تکفیری ها را در هم خواهند پیچید.

به گزارش خبرنگار مهر محمد حسن آصفری نماینده مردم اراک در مجلس معتقد است تهدیدات تکفیری ها تعداد عاشقانی که به سرزمین کربلا در اربعین سفر می کنند کاهش نمی دهد و لشکر کشی شیعیان طومار تکفیریها را در هم می پیچد، یادداشتی را در این خصوص  در اختیار خبرگزاری مهر قرار داد.

متن این یادداشت به شرح زیر است:

شهادت حسین بن علی صرفا یک جریان غصه آور نیست نباید به عاشورا فقط به عنوان یک مصیبت نگاه کرد.باید به شهادت امام حسین در روز عاشورا به عنوان خونی تازه در رگ های دین اسلام و مسلمانان نگاه کرد که حیاتی تازه به مسلمانان بخشید.

اگر حرکت امام حسین در روز عاشورا و این حماسه بزرگ رقم نمی خورد معلوم نبود نامی از اسلام و حرکت جهانی رسول الله باقی بماند.شهادت مظلومانه امام حسین و یاران و خانواده اش چنان حیاتی به اسلام داد که تا قیامت ذخیره حیات اسلام و حرکت رسول خدا است.

پیام عاشورا ایستادگی در برابر ظلم و جور و استبداد است و پیام اربعین بقای عاشورا و حرکت امام حسین در همیشه تاریخ است.

شیعیان در راهپیمایی اربعین فریاد وحدت و یکپارچگی سر می دهندو اعلام می کنند با اقتدا به مولای خود تا همیشه تاریخ در برابر ظلم و جور ایستاده اند و در مقابل اسلامی که گروه های تکفیری و تروریستی به جهانیان معرفی می کنندفریاد بر می آورند که اسلام دین خشونت نیست و دین حمایت از مظلومان در برابر ظالمان است.

جوانان شیعه با حضور در راهپیمایی اربعین به جهانیان و مرتجعین منطقه و استکبار جهانی اعلام می کنند که شعله های قیام امام حسین خاموش شدنی نیست.

ما هم به عنوان قطره ای به سیل خروشان عاشقان امام حسین در راهپیمایی اربعین می پیوندیم و به گروه های تکفیری اعلام کنیم اقدامات وحشیانه شما ترسی در میان جوانان شیعه ایجاد نخواهد کرد و باعث کاهش جمعیت حاضر در این خیزش بزرگ انسانی نمی شود.

جوانان شیعه با حضور در این حماسه بزرگ طومار گروه های تکفیری را در هم خواهند پیچید.

کد N1049435