حضور دیپلمات ها و سیاستمداران در مراسم ترحیم رکن آبادی/ سلفی گرفتن با سعید جلیلی

کد N1049312