سلیمی نمین در گفتگو با مهر:

نامه به جوانان غربی دشمن اصلی بشریت را کانون توجه قرار داده است

سیاسی

یک کارشناس مسائل سیاسی، با بیان اینکه غرب سعی داشته است با ایجاد دشمن کاذب در دشمن شناسی جوانان عدالتخواه اخلال ایجاد کند، گفت: نامه رهبری به جوانان غربی دشمن اصلی بشریت را در کانون توجه قرار می دهد.

عباس سلیمی نمین در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به دومین نامه رهبر انقلاب خطاب به جوانان غربی گفت: یکی از اهداف در نگارش چنین نامه هایی تحت تاثیر قرار دادن عقبه گروههایی همچون داعش است.

وی با بیان اینکه داعش از سه دسته و لایه تشکیل می شود، ادامه داد:  یک دسته رهبران اینها هستند که کاملا آلوده اند و وابستگی سیاسی به دولت های مرتجع منطقه دارند. دسته دیگر داعش، کسانی هستند که تشکیلات آن را شکل داده اند که عمدتا نیروهای بعثی هستند و جوانان مسلمان غربی دسته سوم داعش را تشکیل می دهند.

این کاشناس مسائل سیاسی، در توضیح سومین قشر تشکیل دهنده داعش گفت: متاسفانه عقبه جریان داعش عمدتا از جوانانی تشکیل شده است که پذیرای ظلم غرب نیستند و خواهان تغییر مناسبات ظالمانه ای که در جهان کنونی حاکم است، هستند؛ اما بینش سیاسی ندارند.

وی افزود: مسلمانان اروپا و آمریکایی که ظلم فاحش را شاهداند و از بی عدالتی رنج می برند، غرب دامی برای اینها نهاده که این افراد را از وطن هایشان خارج کند و در یک وادی دیگر بکشاند که با کار تشکیلاتی کاملا بر آنان مسلط شود؛ به این تربیت هم از نگرانی رشد مسلمانها در غرب آسوده می شوند و هم در منطقه ای دیگر و در چارچوب تشکیلات وابسته توسط آنان اهداف خود را تامین می کنند.

این استاد دانشگاه گفت: نامه رهبر انقلاب به جوانان غربی بیش از همه توسط این گونه جوانان درک می شود، بخصوص آنکه رهبری به بی عدالتی و ظلمی که در غرب روا داشته می شود تاکیدات جدی دارند لذا این نامه بیش از همه برای جوانان مسلمان غربی قابل لمس تر است.

وی با بیان اینکه ما در زمینه آگاهی بخشی نسبت به عقبه چنین جریاناتی (داعش) کم کاری داشته ایم، گفت: دستگاههای ذیربط می بایست کار تشکیلاتی و سازمان یافته تری در این زمینه انجام می دادند که متاسفانه چنین کارهایی صورت نگرفته است و رهبری در این قضیه چنین ضعفی را جبران می کنند و به تنهایی روی نکاتی انگشت گذاشتند که از آن غفلت شده است.

سلیمی نمین تاکید کرد: نمی توانیم ترفندهای غرب را خنثی کنیم مگر آنکه دشمن اصلی را به جوانان غربی نشان دهیم. اگر این دشمن شناسی را تقویت کنیم دیگر نمی توانند برای جوانان دشمن کاذب بسازند چراکه غرب موفق شده با کمک دول به ظاهر اسلامی در دشمن شناسی جوانان مسلمان غربی اخلال ایجاد کند.

وی ادامه داد: امروز غرب به جوانان معترض به سیاست های خود می گوید به عراق و سوریه بروید و جامعه ایده آل خود را در آنجا بسازید و جوانان متاثر از بی عدالتی غرب خوشحال از اینکه می تواند جامعه ایده آل بسازد در دام دشمن اصلی گرفتار می شوند لذا باید به دشمن شناسی آنان کمک کنیم.

این کاشناس مسائل سیاسی، تصریح کرد: امروز غرب جوانهایی که می توانند سرمایه های جامعه اسلامی باشند را به قربانگاه می برد تا اهداف خود را تامین کند؛ بنابراین اسرائیل و آمریکا به عنوان دشمن های امت اسلام در حاشیه قرار می گیرند و دشمن کاذب برایشان ایجاد می شود.

سلیمی نمین با بیان اینکه نامه رهبر انقلاب دشمن اصلی بشریت را در کانون توجه قرار می دهد، خاطرنشان کرد: نامه رهبری می تواند محل تامل و اندیشیدن برای برای جوانان عدالت خواه غربی باشد.

کد N1049265