بررسی اصلاحات اتحادیه اروپا در دیدار کامرون و توسک

سیاسی

اتحادیه اروپا قرار است در نشستی اصلاحات ساختاری پیشنهاد شده از سوی انگلیس را بررسی کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، اتحادیه اروپا در نشستی اصلاحات پیشنهادی از سوی انگلیس در ساختار نظام این اتحادیه را بررسی خواهد کرد.

انگلیس برای ماندن در جمع کشورهای عضو اتحادیه اروپا خواستار یک سری اصلاحات در نظام قوانین این اتحادیه شده است. بعد از بحران مهاجران در قاره اروپا بسیاری از کشورهای اروپایی مثل انگلیس تمایل به جدایی از این اتحادیه نشان داده اند.

آنها اعتقاد دارند قوانین اتحادیه اروپا در عبور و مرور آزاد افراد امنیت این کشورها را با خطر روبرو کرده است.

در همین راستا دیوید کامرون نخست وزیر انگلیس با دونالد توسک رئیس اتحادیه اروپا را ملاقات خواهد کرد تا درباره موانع موجود بر سر راه اجرای این اصلاحات و نشست اتحادیه اروپا صحبت کند.

انگلیس پایان سال ۲۰۱۷ برای تصمیم گیری درباره ماندن یا جدایی از اتحادیه اروپا همه پرسی همگانی برگزار خواهد کرد.

طرفداران کامرون اعتقاد دارند نخست وزیر می تواند رابطه بین اتحادیه اروپا و انگلیس را حفظ کند. کامرون امیدوار است بتواند کشورهای اروپایی را برای اجرای اصلاحات پیشنهادی این کشور راضی کند.

کد N1049167