فیلم/نفت در برابر سلاح

سیاسی

بین الملل: منابع سوری گزارش دادند که تروریست ها به ترکیه نفت ارزان می دهند و در مقابل سلاح دریافت می کنند.

.

کد N1048997