دارایی رییس جمهوری افغانستان اعلام شد

ایرنا نوشت: اداره مبارزه با فساد اداری افغانستان فهرست دارایی «محمد اشرف غنی» رییس جمهوری این کشوربا همسرش را 4.7 میلیون دلار آمریکایی اعلام کرد.

به گزارش ایرنا،این اداره روز یکشنبه اعلام کرد که دارایی رییس جمهوری این کشور با همسرش 320 میلیون افغانی یا4.7 میلیون دلار آمریکایی است.
دراین گزارش گفته شده است که رییس جمهوری وهمسرش «رولا غنی» این مبالغ راازفروش منازل شخصی وپدری شان در«لبنان» و آمریکا بدست آورده اند.
براساس گزارش اداره مبارزه با فساد اداری افغانستان، منزل شخصی رییس جمهوری این کشور به مساحت 8 هزار و 30 مترمربع است و ارزش کنونی آن 5.22 میلیون دلار برآورد شده است.
7هزارجلد کتاب نیز از جمله دارایی های شخصی رییس جمهوری افغانستان و همسرش اعلام شده است که در «کابل» و «بیروت» نگهداری می شود.

4949

کد N1048769