استاد دانشگاه دنور آمریکا در گفتگو با مهر:

اقدامات تروریستی چه در بیروت باشد و چه پاریس باید محکوم شود

سیاسی

استاد دانشگاه دنور آمریکا معتقد است که حملات تروریستی در پاریس زمینه تشدید اسلام هراسی را در غرب فراهم آورده است.

به گزارش خبرنگار مهر، متعاقب حملات تروریستی پاریس که با محکومیت کشورهای اسلامی از جمله جمهوری اسلامی ایران همراه شد برخی در راستای دامن زدن به موج اسلام هراسی در اروپا و آمریکا از آن بهره برداری کردند.

دامن زدن به این موج به دلایل مختلف صورت گرفته و می گیرد. یکی از دلایل اخیر برای تشدید جریان اسلام هراسی در اروپا و آمریکا از یک سو جلوگیری از روند ورود مهاجران و از سوی دیگر تحت فشار قرار دادن اقلیتهای دینی و نژادی ساکن این کشورهاست.

پروفسور لیاقت تکیم استاد مطالعات دینی دانشگاه مک مستر کانادا و دنور آمریکا در خصوص نسبت حملات تروریستی پاریس و موج اسلام هراسی در غرب به خبرنگار مهر گفت: حملات تروریستی صورت گرفته موج اسلام هراسی را نه تنها در اروپا بلکه در آمریکای شمالی تشدید کرده است.

این اسلام شناس برجسته معاصر در ادامه افزود: متعاقب این حملات مباحث ضد اسلامی بیان شد و مواضع افراطی در خصوص مسلمانان گرفته شد.

وی در ادامه تأکید کرد: این حملات همچنین موجی از اظهارات علیه مهاجران سوری را به دنبال خود داشت.

تکیم در خصوص این موضوع که وظیفه اندیشمندان، علمای دینی و مذهبی و تصمیم سازان متعاقب این حملات چیست نیز گفت: وظیفه عالمان دینی این است که این حملات تروریستی را محکوم کنند. این حملات علیه شهروندان غیر نظامی انجام می شود و محکوم است.

استاد مطالعات دینی دانشگاه دنور آمریکا در ادامه افزود: اقدامات تروریستی می تواند در هر جای دنیا اتفاق بیفتد.

وی تصریح کرد: بر این اساس وقتی اقدامات تروریستی در بغداد یا بیروت، بوستون یا پاریس رخ می دهد و چه علیه مسلمانان باشد و چه علیه غیر مسلمانان باید محکوم شود.

تکیم در پایان تأکید کرد: قران کریم هدف قرار دادن افراد بی گناه را محکوم کرده و مورد نکوهش و ملامت قرار داده است. لذا این اقدامات از سوی قرآن نیز با محکومیت شدید مواجه است.

کد N1048158