یادداشت/محمدرضا ثمری

رکن‌آبادی؛ دیپلمات عرصه‌های سخت

سیاسی

یک استاد دانشگاه معتقد است: تحلیل های رکن‌آبادی در زمینه راهبردهای رژیم صهیونیستی بدون تردید از علمی‌ترین و دقیق‌ترین تحلیل‌ها در سال‌های بعد از جنگ ۳۳ روزه بوده است

خبرگزاری مهر- محمدرضا ثمری: ثمری عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور که سابقه همکاری با غضنفر رکن آبادی در سفارت ایران در بیروت را داشته است، طی یادداشتی در تشریح شخصیت مرحوم رکن آبادی تاکید کرد: «تحلیل های او در زمینه راهبردهای رژیم صهیونیستی بدون تردید از علمی‌ترین و دقیق‌ترین تحلیل‌ها در سال‌های اخیر به ویژه بعد از جنگ سی و سه روزه رژیم صهیونیستی بر علیه لبنان و مقاومت بوده است».

متن کامل این یادداشت به شرح زیر است:

«دکتر رکن آبادی دیپلماتی ورزیده، با دانش و درایت، کارکشته و تاثیرگذار بود که جدیدترین نظریه های علمی روابط بین الملل را می شناخت و نسبت به بازیگران منطقه ای و فرا منطقه ای خاورمیانه و تاکتیک ها، ابزار ها و اهداف از پیش تعیین شده آنان در قالب راهبردهای صورت بندی شده آگاهی و مطالعات عمیق و کاربردی داشت و مناسبات بین المللی و منطقه ای بین بازیگران موثر را مورد واکاوی و تدقیق قرار می داد.

تحلیل های دقیق و کاربردی به ویژه در خصوص شرایط درونی و پیرامونی منطقه خاورمیانه نتیجه تلاش مستمر علمی او در این زمینه بود. در کنار این ها او توانست با تلاش بی وقفه مدارج پیشرفت را در دستگاه دیپلماسی کشور از مرحله کارشناسی تا مقام سفیری در یکی از مهم ترین و مؤثرترین سفارت خانه ها یعنی سفارت جمهوری اسلامی ایران در لبنان طی نماید.

دکتر رکن آبادی با سال ها حضور در کشورهای اصلی محور مقاومت یعنی سوریه و لبنان به یکی از اصلی ترین تحلیل گران و بازیگران موثر مقاومت تبدیل شده بود. او به خوبی ماهیت ساختاری رژیم صهیونیستی را می شناخت و نسبت به راهبرد های پیچیده این رژیم به ویژه در منطقه خاورمیانه احاطه کامل داشت و تحلیل های او در این زمینه بدون تردید از علمی ترین و دقیق ترین تحلیل ها در سال های اخیر به ویژه بعد از جنگ سی و سه روزه رژیم صهیونیستی بر علیه لبنان و مقاومت بوده است.

او سال ها پیش از اینکه بخش هایی از سوریه و‌ عراق مأمن تروریستهای تکفیری و سلفی قرار گیرد؛ عقبه فکری و بنیان های نظری آن ها را می شناخت و به نقش برخی رژیم های منحط عربی به ویژه عربستان سعودی در ترویج اندیشه سلفی گری با رویای خلافت آگاه بود.

بعد از تغییر و تحولات مربوط به بیداری اسلامی با نگاهی تیزبین و علمی نقش بازیگران فرامنطقه ای و قدرت های بزرگ و نیز برخی کشورهای منطقه از جمله قطر و به ویژه عربستان سعودی را در تقویت و حمایت همه جانبه از تروریست های تکفیری رصد می کرد و با حضور مستمر در منطقه به صورت عملی نقش موثری در حفظ محور مقاومت و مبارزه با آدمخواران تروریست تکفیری ایفاء می کرد.

اکنون عملاً رژیم صهیونیستی گروه های تروریستی تکفیری مورد حمایت عربستان سعودی، قطر و برخی کشورهای دیگر منطقه را در مقابله با محور مقاومت در کنار خود دارد و دکتر رکن آبادی در هر دو جبهه مبارزه ای مستمر و موثر داشت و از هر دو سو نیز مورد هدف و حمله بود.

او که سال های سخت دفاع مقدس را تجربه کرده بود؛ اینک میدان دیگری با دشمنان کینه توز متعدد دیگری را به مثابه جنگی همه جانبه با اشتیاق، صبر و متانت و مجاهدت تجربه می کرد و از آن سو رژیم صهیونیستی و گروه های تکفیری نیز همواره در صدد بودند تا او را به عنوان یکی از اهداف اصلی به هر شکل ممکن حذف نمایندکه بارزترین و آشکارترین نمونه آن حمله انتحاری تروریست های تکفیری به سفارت جمهوری اسلامی ایران در بیروت در زمان سفیری او بود که بیش از صد نفر به شهادت رسیدند؛ اما خداوند مقدر نکرده بود که به شهادت رسیدن او را در این حمله پیروزی بزرگی را برای رژیم صهیونیستی و گروههای تکفیری و رژیم منحط عربستان سعودی بر علیه محور مقاومت و جمهوری اسلامی ایران رقم بزند.

در نهایت تقدیر و مشیت و‌ خواست الهی چنین مقدر کرد که او پس از سال ها مبارزه در عرصه های سخت و خطر آفرین در کنار بیت الله الحرام و در حرم امن الهی مظلومانه و غریبانه عروجی شهادت گونه داشته باشد.

دکتر رکن آبادی انسانی با اخلاق، متواضع، منصف، صبور، متقی، عالم، آگاه، مبارز و مجاهد بود.

یادش گرامی و روح بزرگ او با صالحین و اولیاء الهی محشور باد. »

کد N1048111