سخنگوی وزارت کشور:فیلم آمرین حادثه ورامین ضبط شده و همگی شناسایی شده اند/جزئیات،قابل انتشارنیست

حسینعلی امیری سخنگوی وزارت کشور در گفت‌وگو با «اعتماد» از آمرین حادثه ورامین می‌گوید و اینکه دوربین‌ها آن روز همه‌چیز را ضبط کرده بودند و شناسایی آمرین به راحتی انجام گرفت.

او در واكنش به اينكه برخي آمرين حاضر به ملاقات و صحبت با هيات پيگيري نشدند مي‌گويد: حتي اگر آنها هم حاضر نشدند با هيات پيگيري صحبت كنند مهم نيست زيرا تحقيقات هيات ويژه تمام و كمال بوده و گزارش وقتي به دستگاه قضا ارسال شود آن افراد ناچارند براي اداي توضيحات در دادگاه حاضر شوند.

اميري در پاسخ به اين سوال كه در گزارش استانداري آمرين چه كساني معرفي شده‌اند و اتاق فكر حمله‌كنندگان به همايش كجا بوده است، مي‌گويد: محتويات اين گزارش غير‌قابل انتشار است. جمله‌اي كه بار ديگر هم تكرار شد و اين‌بار از سوي معاون سياسي استاندار تهران كه مسوول پيگيري ماجرا بوده است.

شهاب‌الدين چاووشي هم بر غير‌قابل انتشار بودن محتويات گزارش تاكيد مي‌كند و مي‌گويد: ما راهكارهايي را در مورد اين پرونده به وزارت كشور ارايه داديم اما در نهايت وزير كشور تصميم خواهد گرفت با اين پرونده چه كند، وزير كشور نماينده قانوني دولت است و ما هم تابع آقاي وزير هستيم. چاووشي همچنين درمورد وقت اضافه‌اي كه از استاندار براي تحقيقات حادثه ورامين گرفته بود، مي‌گويد: ما در زماني كه از استاندار گرفتيم تا آنجا كه مقدور بود توانستيم تحقيقات خود را تكميل كنيم و اين زمان اضافه براي مشخص شدن ابعاد ماجرا بسيار مفيد بود.
[span]17302

کد N1047659