اعتراض به انتشار فهرست انتخاباتی از سوی اطلاح طلبان

ایلنا نوشت:روابط عمومی شورای عالی سیاستگذاری انتخاباتی اصلاح‌طلبان فهرست‌های انتخاباتی منتشره برای حوزه انتخابیه تهران و سایر حوزه‌ها در زمان حاضر را فاقد اعتبار عنوان کرد.

متن اطلاعیه روابط عمومی شورای عالی سیاست‌گذاری انتخاباتی اصلاح‌طلبان به این شرح است:

 درج هرگونه فهرست انتخاباتی اصلاح طلبان از حوزه انتخابیه تهران یا سایر حوزه‌ها در این مرحله و در زمان کنونی که نامنویسی نامزد‌ها و روند بررسی‌ها صورت نگرفته فاقد اعتبار است و فرا‌تر از گمانه زنی‌های پراکنده ارزیابی نمی‌شود.

لازم به تاکید است مرجع تصمیم گیری و اعلام نظر در مورد سیاست‌ها، راهبرد‌ها. تعامل و رایزنی، شاخص‌ها و لیست‌های انتخاباتی اصلاح طلبان، مطابق توافق همه گروه‌ها و شخصیت‌های اصلاح طلب، شورای عالی سیاستگذاری اصلاح طلبان است و مواضع و تصمیم‌های این شورا از سوی سخنگو و روابط عمومی منعکس می‌شود.

شورای عالی در فرایند کاری خود هنوز به بحث مصادیق ورود نکرده، از این رو بحث افراد و لیست‌ها در شرایط کنونی مطرح نشده است. تصمیم گیری در مورد مصادیق بطور بدیهی و منطقی پس از نامنویسی و گذار از مراحل اجرایی نظارتی صورت می‌پذیرد.

در حال حاضر هرگونه اعلام لیست یا انتشار اخبار با انتساب به مجموعه اصلاح طلبان، نامعتبر و صرفا در سطح گمانه زنی‌های پراکنده و حاشیه‌ای بوده است. لذا از فعالان رسانه‌ای اصلاح طلب تقاضا می‌شود برای پیشگیری از استفاده‌های تبلیغاتی منفی که زمینه ساز تشتت و ابهام می‌شوند، با هشیاری بیشتر نسبت به بحث انتخابات و لیست‌ها برخورد کنند و از رفتارهای رسانه‌ای ناهماهنگ پرهیز نمایند.

 

17302

کد N1047651