در دیدار با سفیر کشورمان در سوریه انجام شد

قدردانی جمعی از شخصیت‌ها و نمایندگان جامعه مدنی سوریه از ایران

کد N1046947