در جدیدترین نظرسنجی ملی ایسپا اعلام شد

موافقت با ادامه کار بشار اسد/ حادثه فرانسه نتیجه سیاست غربی‌ها

سوريه,فرانسه,ايسپا

مرکز افکارسنجی نمونه دانشجویان ایران (ایسپا) وابسته به جهاد دانشگاهی در جدیدترین نظرسنجی ملی خود به بررسی دیدگاه مردم در مورد برخی مسائل روز کشور و منطقه پرداخت.

به گزارش گروه دریافت خبر ایسنا، این نظرسنجی طی روزهای اخیر با حجم نمونه حدود 4300 نفر و به صورت نمونه‌گیری چندمرحله‌ای در سطح کشور انجام شده است.

حدود 51 درصد نمونه مرد و 49 درصد زن بوده‌اند. 40 درصد دارای تحصیلات دانشگاهی و 60 درصد مابقی دیپلم و زیردیپلم بوده‌اند. این نظرسنجی در مراکز استان‌ها، شهرهای درجه 2 و روستاها انجام پذیرفته است.

در بخشی از نظرسنجی به دیدگاه مردم در خصوص تحولات سوریه پرداخته شده است.

در ابتدا از پاسخگویان پرسیده شده که اخبار مربوط به تحولات سوریه را تا چه حد پیگیری می‌کنند. در این ارتباط حدود 52 درصد پاسخگویان اذعان کرده‌اند اخبار تحولات سوریه را کم و خیلی کم پیگیری می‌کنند. حدود 25 درصد این اخبار را تا حدودی دنبال می‌کنند و 23 درصد نیز اخبار تحولات سوریه را زیاد و خیلی زیاد دنبال می‌کنند.

در ادامه، دو دیدگاه اصلی که در خصوص تحولات سوریه وجود دارد به پاسخگویان ارائه شد و از پاسخگویان خواسته شد اعلام نمایند با کدام دیدگاه موافقند. حدود 62 درصد پاسخگویانی که اخبار سوریه را تاحدودی و یا زیاد دنبال می‌کنند معتقد به ادامه کار بشار اسد و سپس برگزاری انتخابات توسط خود او هستند و حدود 37 درصد نیز معتقد به برکناری بشار اسد و سپس برگزاری انتخابات هستند. کسانی که تحصیلات دانشگاهی دارند و کسانی که تحصیلات دیپلم و زیردیپلم دارند در خصوص تحولات سوریه نظر مشابهی داشته‌اند.

اما در بخش دیگری از نظرسنجی به دیدگاه مردم در خصوص حادثه تروریستی اخیر در فرانسه پرداخته شد. حدود 68 درصد پاسخگویان از این ماجرا اطلاع داشتند و 32 درصد نیز در این خصوص چیزی نشنیده بودند. در این رابطه از کسانی که این ماجرا را شنیده بودند پرسیده شد "شما حادثه پاریس و حوادث مشابه آن را تا چه حد نتیجه سیاست‌های کشورهای غربی در خاورمیانه می‌دانید" که در این ارتباط 57 درصد پاسخگویان حادثه پاریس و حوادث مشابه را به میزان زیاد و خیلی زیاد نتیجه سیاست‌های کشورهای غربی در منطقه می‌دانند و 22 درصد نیز تا حدودی این حادثه را مرتبط با سیاست‌های کشورهای غربی در منطقه دانسته‌اند. نکته جالب توجه این است که کسانی که تحصیلات دانشگاهی دارند بیشتر از سایرین حادثه پاریس را نتیجه سیاست‌های خود غرب در منطقه می‌دانند.

انتهای پیام

کد N1046566