ایران انجام حملات سایبری علیه آمریکا را تکذیب کرد

سخنگوی وزارت امور خارجه کشوران می‌گوید اگرچه ایران ایران در سال‌های گذشته قربانی حملات جدی سایبری نظیر استاکس نت بوده‌، ولی این حملات غیرقانونی را با حملات متقابل سایبری پاسخ نداده است."

جابری انصاری سخنگو و رئیس مرکز دیپلماسی عمومی و رسانه ای وزارت امور خارجه در واکنش به ادعای برخی مقامات آمریکایی در خصوص حملات سایبری ایران اعلام کرد: "جمهوری اسلامی ایران در سال‌های گذشته قربانی حملات جدی سایبری نظیر استاکس نت بوده‌، ولی این حملات غیرقانونی را با حملات متقابل سایبری پاسخ نداده است."

وی افزود: "از دیدگاه ما فقدان یک نظام حقوقی کارآمد در عرصه بین‌المللی برای جلوگیری و ممنوعیت از چنین حملاتی یکی از کمبودهای جدی در این زمینه می‌باشد."

جابری انصاری خاطرنشان ساخت ایران بعنوان یک کشور مسئولیت‌پذیر که در حال حاضر ریاست جنبش عدم تعهد را نیز برعهده دارد همواره به تدوین و تقویت ساز و کارهای بازدارنده بین‌المللی در این زمینه متعهد بوده و دیگر کشورها بویژه کشورهای عربی را نیز به همکاری و خودداری از اقدامات و حملات مخرب سایبری فرا می‌خواند.

وی افزود: "متاسفانه عملکرد برخی از کشورها در این رابطه سازنده نبوده و به هنجارهای بین المللی آسیب زده است."

4949

کد N1046008