فیلم/خدمت به زائران امام حسین(ع)

سیاسی

بین الملل: خادمینی از کشورهای کویت، ایران، بحرین، عربستان و عراق به زائران شرکت کننده در مراسم اربعین غذا می دهند و ارادت خود را به امام حسین(ع) ابراز می دارند.

 

 

کد N1045865