فیلم/معبری که نفت تروریستها را از سوریه و عراق به اروپا می بَرد

سیاسی

بین الملل: ترکیه یکی از معابر آسان برای تروریست هایی است که به اروپا می روند و به سوریه وارد می شوند.از طریق ترکیه، داعش نفت قاچاقی از عراق و سوریه صادر می کند.

 

 

کد N1045651