فیلم/تجمعی به نشانه استقامت علیه متجاوزان سعودی

سیاسی

بین الملل: ورزشکاران یمنی طی تجمعی بر استقامت و پایداری در برابر متجاوزان به این کشور تاکید کردند.

.

کد N1045588