نماینده ایران در نشست شورای حکام: آژانس درلغو قطعنامه ها و تحریم ها باید راه شورای امنیت را برود

ایرنا نوشت: نماینده ایران در آژانس بین المللی انرژی اتمی در نشست جاری شورای حکام گفت : شورای حکام آژانس باید در زمینه لغو قطعنامه ها و رفع تحریم های ایران همان راه شورای امنیت سازمان ملل متحد را برود.

به گزارش ایرنا، رضا نجفی نماینده ایران در آژانس بین المللی انرژی اتمی، در جریان نشست جاری شورای حکام آژانس خواسته منطقی جمهوری اسلامی ایران از این سازمان بین المللی دایر بر ضرورت تبعیت آژانس از روش شورای امنیت سازمان ملل متحد در زمینه لغو کلیه قطعنامه های شورای حکام و رفع کلیه تحریم های موجود علیه ایران را تکرار کرد. وی همچنین با توجه به نزدیک شدن به روز اجرای برجام، از سایر طرف های این موافقتنامه بین المللی خواست تا همانند جمهوری اسلامی ایران به تمامی تعهدات خود مندرج در متن بر جام عمل کنند.
نجفی گفت: به دنبال تصویب برجام در تاریخ 18 اکتبر 2015 اکنون به روز اجرایی شدن آن یعنی زمان اجرای تعهدات متقابل گروه پنج به اضافه یک و ایران به عنوان بنیان اصلی برجام نزدیک می شویم. ایران از قبل انجام اقدامات آماده سازی که قرار است در روز اجرا، یعنی روز تحقق همزمان توقف کلیه مفاد قطعنامه های قبلی شورای امنیت سازمان ملل متحد و همچنین رفع کامل کلیه تحریم های شورای امنیت و تمامی تحریم های یک جانبه یا چند جانبه مرتبط با موضوع هسته ای، تکمیل شود آغاز کرده است.
وی تصریح رد : ما آماده ایم تا صادقانه به تعهدات خویش ارج نهیم به شرطی که دیگر طرف ها نیز چنین کنند.
سفیر کشورمان در آژانس تاکید کرد: ایران به تعهدات داوطلبانه خویش تحت مفاد نقشه راه آژانس و ایران به منظور حل و فصل تمامی موضوعات باقیمانده گذشته و حال تا پایان سال 2015 عمل کرده که آژانس نیز در تایید این امر اعلام کرده است که فعالیت های مندرج در نقشه راه برای دوره 15 اکتبر 2015 طبق جدول زمانی مربوطه کامل شده است.
نماینده ایران در آژانس بین المللی انرژی اتمی ادامه داد: ما همچنین نظرات خود را درباره خاتمه موضوع در زمان تعیین شده در جلسه ای جمع بندی به آژانس منتقل کردیم.
نجفی در ادامه اظهار کرد: از نظر ایران ارزیابی نهایی آژانس باید واقعی، متوازن و غیر جانبدارانه باشد و مطمئن هستیم که تا 15 دسامبر 2015 ، یعنی زمانی که مدیرکل آژانس ارزیابی نهایی در زمینه حل و فصل کلیه موضوعات باقیمانده گذشته و حال به شرح مندرج در ضمیمه را برای اقدام در اختیار شورای حکام قرار می دهد، دولت های عضو در زمینه خاتمه این موضوع و هموار ساختن راه برای روز اجرای برجام، تصمیمی درست خواهند گرفت.
نماینده ایران در آژانس تأکید کرد که گروه پنج به اضافه یک باید مطابق برجام در ظرفیت خود به عنوان اعضای
شورای حکام و به منظور کمک به تحقق چنین تصمیمی، پیشنویس قطعنامه ای را با نظرگرفتن بسته شدن موضوع، به منظور اقدام لازم به شورای حکام ارائه دهند زیرا بدون تحقق این مهم، اجرای برجام اتفاق نخواهد افتاد و مایلم روشن کنم که این یکی از حیاتی ترین تعهدات برجام است.
نجفی در بخش دیگری از سخنان خود به ضرورت تغییر رهیافت کنونی آژانس بین المللی انرژی اتمی در قبال برنامه هسته ای صلح آمیز پرداخت و افزود: تغییر جهت بنیادین حادث شده در رهیافت شورای امنیت به شکل مطروحه در مقدمه قطعنامه 2231 باید در اینجا یعنی در آژانس بین المللی انرژی اتمی نیز پی گرفته شود و بنا بر این کلیه قطعنامه های قبلی شورای حکام که به نظر ایران اقداماتی غیرقابل توجیه و مبتنی برانگیزه های سیاسی هستند باید خاتمه یابند.
وی ادامه داد: درشرایطی که برجام توسط قطعنامه شماره 2231 شورای امنیت سازمان ملل متحد تایید شده است،
همکاری هسته ای با ایران و مواردی مانند تداوم برنامه غنی سازی آن از جمله انتقال مواد هسته ای و کمک برای نوسازی
رآکتور آب سنگین را مقرر می دارد، مفاد قطعنامه های گذشته شورای حکام حاوی تایید تعلیق، به هیچ وجه از اعتبار برخوردار نیست.
سفیر ایران همچنین ضرورت رفع کلیه محدودیت های اعمال شده درمورد همکاری فنی ایران و آژانس در روز اجرای برجام را مورد تأکید قرار داد و گفت همان گونه که در کمیته اظهار داشتیم، شورای حکام در رسیدگی به (TAC) همکاری های فنی موضوع تأمین همکاری فنی برای ایران نمی تواند برجام و موضوع تایید آن توسط قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل متحد یعنی قطعنامه ناظر بر لغو کلیه قطعنامه های قبلی آن و خاتمه کلیه تحریم ها را نادیده بگیرد.
نجفی توضیح داد: با توجه به تکرار جزییات فنی غیر ضروری در گزارش اخیر آمانو میرکل آژانس، نجفی در بخش دیگری از بیانیه خود با تذکر این که هر چند بیان این جزییات خود نشانه ای آشکار از شفافیت کامل برنامه هسته ای ایران است اظهار داشت که به نظر ایران گزارش دهی ساده در خصوص برجام مشابه روشی که در تهیه گزارش های روزآمد اجرای برنامه اقدام مشترک اعمال می شد برای آینده کفایت می کند و روش کنونی در زمینه گزارش نویسی آژانس
باید در آینده تغییر کند.
نجفی درخاتمه ضمن قدردانی از جنبش عدم تعهد به دلیل حمایت آن از برنامه هسته ای صلح آمیز ایران و نیز حمایت اکثریت قاطع دولت های عضو آژانس بین المللی انرژی اتمی از برجام و نقشه راه، انتظار ایران برای حمایت آنان از بسته شدن موضوع در جلسه آینده شورای حکام را یادآوری کرد.

4949

کد N1045075