روسیه از اتباع خود خواست تا ترکیه را ترک کنند

روسیه از تمامی شهروندان این کشور که در ترکیه هستند خواست تا این کشور را ترک کنند.

کد N1045015

خواندنی از سراسر وب