مردم فرانسه چه کسی را مسئول حوادث اخیر پاریس می دانند؟

روزنامه فرانسوی لوپوئن در یک نظرسنجی علت‌های اصلی حوادث پاریس را سیاست‌های دیپلماتیک اولاند و کم کاری سیستم قضایی دانست.

کد N1044907