ابوطالبی: ایران از توان دیپلماتیک خود برای کاهش تنش میان مسکو ـ آنکارا استفاده کند

حمید ابوطالبی,ایران و روسیه,ترکیه,ایران و ترکیه,روسیه

معاون سیاسی دفتر رئیس جمهوری با اشتباه خواندن اقدام ترکیه در سرنگونی جنگنده روسیه گفت: نبایدگذاشت دیپلماسی ازمعادلات منطقه رخت بربندد؛اکنون وقت آن است تاتوان دیپلماتیک کشورمان برای کاهش تنش بین دوکشوردوست سریعابه کارگرفته شود.

به گزارش خبرآنلاین به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت دکتر حمید ابوطالبی درصفحه شخصی خود در توئیتر نوشت: شليك به هواپيماي جنگي در حين عمليات نظامي دركشوري ثالث وسرنگوني آن،فضاي ملتهب منطقه را واردشرائط تازه اي كرده است.

اين شرائط تازه،باطرح سخناني مانند دفاع ازحاكميت ملي تغييرپذيرنيست ونبايدبه جاي پيوستن به مبارزه با ترور،عرصه جديدي ايجادكرد.

معاون سیاسی دفتر رئیس جمهوری با بیان اینکه هرگونه تحريك جديد ويا تاخيردرحل بحران اين خطا،خطرآفرين است؛برخي خطاهامي توانندامكان وزمان جبران رابراي هميشه ازبين ببرند نوشت: كشورهاي غربي وناتو به هيچ وجه درموقعيتي نيستندكه براي يك كشورمسلمان واردجنگي بي پايان شوند؛لذااشتباه محاسباتي هم دراين حادثه خطرناك است.

به نوشته دکتر ابوطالبی اهداي مدال طلاي قهرماني ملي به خلبان هواپيماواستقرارسامانه S400درسوريه،نشان مي دهدهدف روسيه صرفاتمركز برسوريه است.

معاون سیاسی دفتر رئیس جمهوری با تقدیر از خويشتن داري روسيه درقبال شليك به هواپيماي نظامي خوددرحين عمليات علیه تروریست ها نوشت: اين امرنشان مي دهد روس ها حاضربه تغييرعرصه مبارزه با ترور نيستند.

این دیپلمات کهنه کار کشورمان در انتها با تاکید براینکه نبايدگذاشت ديپلماسي ازمعادلات منطقه رخت بربندد پیشنهاد کرد اكنون وقت آن است تاتوان ديپلماتيك كشورمان براي كاهش تنش بين دوكشوردوست سريعابه كارگرفته شود.

او همچنین خطاب به آنکارا نوشته است: عزم راسخ پوتين درمبارزه باتروريسم درمذاكرات تهران مشهود بود؛دوستان ما در تركيه آن راجدي بگيرند.
4949

کد N1044724