قدیمی ترین عکس هاشمی رفسنجانی از دوران طلبگی

اکبر هاشمی رفسنجانی

صفحه اینستاگرام آیت الله هاشمی عکس زیر را به عنوان قدیمی ترین عکس آیت الله هاشمی از دوران طلبگی اش منتشر کرده است.

17214

کد N1044529