ترکیه متهم ردیف اول در باره داعش

سیاسی

قرار گرفتن ترکیه پشت سر داعش، آن هم با این صراحت، نباید مورد بی اعتنایی ایران در سیاست خارجی اش باشد. ترکیه باید بداند که برای حمایت بی دریغش از داعش و به آتش کشیدن منطقه، می بایست هزینه سنگینی بپردازد. بنابرین چرا می بایست ایران که این سالها بیشترین هزینه را برای مبارزه با داعش پرداخته و می پردازد، در برابر ترکیه بی تفاوت باشد؟ آیا باید دست روی دست گذاشت تا ترکیه منطقه را به طور کامل در کام مرگ ببرد؟

حالا دیگر هیچ تردیدی نیست که سه کشور ترکیه، قطر و عربستان پشت سر داعش قرار دارند اما ترکیه به دلیل مسائل مرزی و مشکلاتی که در مصر با آن روبرو شد، و نیز مساله اکراد، قاطعانه و بیش از دو کشور دیگر پشت سر داعش ایستاده است. این حمایت شامل انتقال پول و سلاح سعودی و قطر به داعش، خرید نفت از آنها و تسهیل راه عبور و مرور کسانی که قصد پیوستن به داعش را دارند می شود. ترکیه تنها راهی است که هزاران نفر از هواداران داعش در اروپا می توانند از آن طریق به داعش بپیوندند و چنین کرده اند و امروز منشأ تهدید برای غرب شده اند.
بدین ترتیب متهم ردیف اول داعش، ترکیه است، ترکیه ای که امروز از کم صبری و برابر حملات مرگبار روسیه به داعش و دیگر تروریست ها، مصمم شده است تا برابر روسیه هم بایستند و دست به اقدامی بزند که نه تنها ممکن است کشور ترکیه را به کام جنگی ناخواسته ببرد، بلکه ممکن است منطقه هم گرفتار آتش کند.
این درست همان چیزی است که سران مغرور ترکیه به دنبال آن هستند و معتقدند که هرچه فضا را متشنج تر کنند به نفع ترکیه و طبعا داعش بوده و زمینه برای حمایت های بیشتر از سوی کسانی که در گوشه و کنار مترصد پیوستن به داعش هستند فراهم خواهد شد. طبیعی است که ناتو هم به رغم داد و هواری که برای مبارزه با داعش به راه انداخته ، مجبور است پشت سر ترکیه بایستد.
ترکیه امیدوار است با تشکیل دولتی متمایل به خود در سوریه و بخشی از عراق، اکراد را زیر فشاری سخت قرار داده و امنیت داخلی خود را از ناحیه آنها تضمین کند. به علاوه، دولت ترکیه که در داخل اتکای به آرای مردم مذهبی دارد، با حمایت از داعش می تواند، کما این که توانست، به آرای مورد نظر در آن چه که می خواهد دست یابد.
حالا باید از غرب پرسید اگر واقعا با داعش سر جنگ دارند، چگونه است که بانیان داعش را که در کنار گوش آنها هستند، تنبیه نمی کنند؟ چرا غرب حتی نمی تواند یک فشار ساده به ترکیه بیاورد و از آن کشور بخواهد که دست کم منابع مالی داعش را بسته و از آنان نفت خریداری نکند؟ باید یقین کرد که در پشت همه این تحولات کاسه ای زیر نیم کاسه هست و الا نباید ترکیه با این جرأت ناتو را به جنگ با روسیه بکشاند آن هم به خاطر مشکل داعش که مشکل همه کشورهای منطقه جز ترکیه است.
درست همان طور که امریکا، سالهاست با عربستان که حامی اصلی مالی داعش است مماشات می کند، اکنون هم امریکا و غرب با ترکیه که متهم ردیف اول در جریان داعش است مماشات می کنند. این بار بهانه نشاندن روسیه هم سرجایش به آنچه بوده اضافه شده و بعید نیست که داعش که تاکنون عمله کشورهایی چون عربستان و قطر و ترکیه بوده، این بار در خدمت مستقیم منافع امریکا هم قرار گیرد و ابزاری برای معامله آنها با روسیه شود.
هنوز تا رسیدن به آنجا و علنی شدن این سیاست در در ظاهر راه اندکی باقی مانده ولی با توجه به تحولات مروز، هیچ بعدی ندارد خیلی زود همه راهها به پیوستن داعش با غرب علیه روسیه منتهی شود. جریان افغان العرب شامل القاعده و داعش و النصره، بیش از چندین دهه است که ابزار معامله غرب با روسیه بوده اند و حالا هم وضعیت تغییر چندانی نکرده است. آنها به رغم هیاهو علیه غرب، جاده صاف کن غرب و ابزار وی برای لحظات حساس علیه روسیه و دیگر دشمنان واقعی غرب مانند ایران بوده اند.

کد N1044438