حجت الاسلام جعفرشجونی و وزیرکشور دولت بازرگان در یک قاب

علی شریعتی,جعفر شجونی

خرداد ۱۳۵۸، مراسمِ دومین سالروز درگذشت دکتر علی شریعتی، دانشگاه تهران/ حجت الاسلام والمسلمین شجونی و احمدصدرحاج سیدجوادی

1729

کد N1044388