فیلم/طرح امنیتی برای تامین امنیت زائران اربعین امام حسین (ع)

سیاسی

بین الملل: منابع امنیتی عراقی از طرح ویژه برای تامین امنیت زائران مراسم اربعین امام حسین(ع) خبر دادند.

 

 

کد N1043932