نظرسنجی «سی ان ان»:مشکل امروز جامعه آمریکا نژادپرستی است

سیاسی

تقریبا نیمی از مردم آمریکا به نژادپرستی به چشم یک معضل نگاه می کنند و از افزایش تنش های قومی بیم دارند.

به گزارش خبرگزاری مهر، نظرسنجی که محصول مشترک خبرگزاری «سی ان ان» و بنیاد «کیسر» است بار دیگر نارضایتی مردم آمریکا را از تبعیض نژادی حاکم بر این کشور آن هم در دوره ای که اعتراض عمومی نسبت به خشونت پلیس علیه رنگین پوستان افزایش یافته است، به رخ کشید.

در این نظرسنجی که در سطح ملی انجام شد، ۴۹ درصد از مردم (تقریبا نیمی از آمریکایی ها) نژادپرستی را مشکل بزرگ جامعه امروز آمریکا عنوان کردند.

این درحالیست که چهار سال پیش (۲۰۱۱) تنها ۲۱ درصد از مردم آمریکا نظر مشابهی در این باره داشتند.

یکی از حقایق به دست آمده از این نظرسنجی آن است که در میان همه گروه های جمعیتی آمریکا، شمار آنهایی که به نژادپرستی به چشم یک معضل نگاه می کنند و از افزایش تنش های قومی بیم دارند، افزایش یافته است.

این نظرسنجی نشان می دهد که ۶۶ درصد از سیاه پوستان، ۶۴ درصد از جمعیت لاتین تبار و ۴۳ درصد از سفید پوستان آمریکایی از افزایش نژادپرستی در آمریکا بیمناک هستند.

یافته های سی ان ان در کنار نتایج به دست آمده از نظرسنجی های دیگری که از زمان روی کار آمدن «باراک اوباما» به عنوان نخستین رئیس جمهور رنگین پوست آمریکا انجام شده است، به گونه ای تکان دهنده به افزایش عمق شکاف قومیتی در این کشور اشاره دارد. هنگامی که اوباما در سال ۲۰۰۹ برای نخستین بار سکان هدایت کاخ سفید را به دست گرفت، تقریبا دو سوم جمعیت آمریکا روابط میان نژادی در این کشور را «خوب» توصیف می کردند.

کد N1043080