فیلم/ خروج اضطراری خلبان جنگنده روسیه

سیاسی

بین الملل: خلبان جنگنده ای که روز گذشته از سوی ترکیه هدف قرار گرفت موفق به خروج اضطراری شد.

فیلم/ خروج اضطراری خلبان جنگنده روسیهبین الملل: خلبان جنگنده ای که روز گذشته از سوی ترکیه هدف قرار گرفت موفق به خروج اضطراری شد.

کد N1043059