حملات پاریس، انگلیسی ها را برای جدایی از اروپا مصمم تر کرده است

سیاسی

آخرین نظرسنجی از مردم انگلیس نشان می دهد بیشتر شهروندان انگلیسی خواهان جدایی کشورشان از اتحادیه اروپا هستند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تلگراف، بر اساس آخرین نظرسنجی از مردم انگلیس بیشتر آنها خواستار جدایی از اتحادیه اروپا هستند. گفته می شود عمده دلیل جدایی انگلیسی ها از اتحادیه اروپا حوادث تروریستی پاریس است.

بر اساس این گزارش حوادث تروریستی پاریس موجب بی اعتمادی مردم انگلیس به قوانین امنیتی اروپا شده است. قرار است دیوید کامرون بعد از همه پرسی سال ۲۰۱۶ نظر نهایی دولت انگلیس برای ماندن یا جدایی از اتحادیه اروپا را اعلام کند.

در نظرسنجی موسسه پولستر ORB انگلیس حدود ۲ هزار نفر از شهروندان لندنی شرکت کردند که ۵۲ درصد به جدایی از اتحادیه اروپا رای دادند. نظرسنجی های گذشته توسط همین موسسه حاکی از تمایل مردم شهرهای دیگر به جدایی از اتحادیه اروپا داشت. 

جانی هیلد رئیس موسسه پولستر اعتقاد دارد حوادث تروریستی پاریس باعث شده است مردم انگلیس برای جدایی از اتحادیه اروپا رغبت بیشتری نشان دهند.

وی می گوید بسیاری از مردم انگلیس احساس می کنند در صورت ماندن در اتحادیه اروپا نمی توانند کنترلی بر مرزهای خود داشته باشند.

کد N1042801