تیتر یکِ جنجال برانگیز سان در راستای اسلام هراسی: از هر 5 مسلمان لندن یکی حامی جهادیها است

داعش,انگلیس

صفحه و تیتر یک روزنامه امروز سان انگلیس که نزدیک به چهار میلیون نسخه تیراژ دارد درباره ابراز همدردی مسلمانان این کشور با افراط گرایان جنجال برانگیز شده است.

این روزنامه با انتشار عکسی از جان جهادی که یک مسلمان با ملیت انگلیس است و به سلاخ داعش معروف شده تیتر زده است : از هر پنج مسلمان انگلیسی یک نفر با جهادی ها همدردی می کند.

4949

کد N1042418